ABOUT US

ด้วยประสบการณ์ด้านโฆษณา และประชาสัมพันธ์มากกว่า 20 ปี
ภายใต้แนวคิดในการบริการ “LIFE TIME IS PARTNER”
ทำให้ได้รับความไว้วางใจจาก สินค้าและบริการหลากหลายรูปแบบ
ทั้งการวางแผนประชาสัมพันธ์ด้านออนไลน์ และออฟไลน์

จนถึงปัจจุบันเราได้เล็งเห็นถึงการเติบโตของสินค้าไทย
ในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ในปี 2016 เราจึงได้ขยายธุรกิจ
การวางแผนประชาสัมพันธ์ให้กับ สินค้าในประเทศไทย
สู่กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้สินค้า
และบริการในประเทศไทย

OUR SERVICES

เราพร้อมให้บริการลูกค้าคนสำคัญด้วยการสร้างแบรนด์แบบ 360 องศา
เชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธ การสื่อสาร ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปี
การใช้สื่อให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่มีความต้องการในการซื้อสินค้า
การสร้างแบรนด์กับกลุ่มนักท่องเที่ยวจีน ไม่ใช่แค่ทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก
ความน่าเชือถือสินค้าและความเข้าใจพฤติกรรมคนจีนเป็นสิ่งสำคัญ
ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญอยู่ในประเทศจีน ทำให้เราวางแผนการสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ

PORTFOLIO

CLIENTS

CONTACT

CONTACT US

KNOFT Co.Ltd.
573/55-56 Ramkhamhaeng 39 Wangthonglang Bangkok 10310 THAILAND
Copyright © 2019 ALL RIGHTS RESERVED. | KNOFT COMPANY LIMITED